ННІ ІТМ

Відбувся захист дипломних робіт студентів групи КБ-14-1

13-14 червня 2018 року у Навчально-науковому інституті інформаційних технологій та менеджменту відбувся захист дипломних робіт студентів гр.КБ-14-1 - здобувачів ступеню бакалавра з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

 

 

Відповідно до Наказу по Університету до захисту були допущені всі 15 випускників. Доповідчів слухала екзаменаційна комісія у складі: голова комісії Чіковані В.В., д.т.н., доцент, професор кафедри систем управління літальних апаратів Національного авіаційного університету; науковці кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем: заступник голови комісії Редич О. В., к.е.н., доцент; Антонюк А. О., к.фіз-мат наук, доцент; Кузнєцов М. І., кт.н., доцент.
Доповіді авторів дипломних робіт відображали актуальні питання інформаційного суспільства - від компонентів інформаційних систем для бізнесу, до аналітичних підсистем управління підприємством, WEB дизайну тощо.

 

 

Автори ппоказали себе фахівцми, що здатні вирішувати складні науково-технічні задачі, показали вміння працювати з науковими джерелами та сучасними інформаційно-аналітичними засобами. Необхідно зазначити, що є роботи перспективні, дослідження за якими авторам рекомедовно продовжити у подальшій науковій та практичній діяльності.
Високий рівень підготовки та знання об’єкту дослідження показали: Швець Ірина Валеріївна, Бех Дарина Миколаївна, Борейко Анна Артурівна, Костіцина Катерина Олександрівна, Якубович Сергій Михайлович.
Вручення свідоцв бакалаврам відбудеться 20 червня 2018 р. Вітаємо випускників і бажаємо пофесійної удачі у подальшому оволодінні інформаційними технологіями!

Вітаємо учасників конференції та бажаємо їм наукових та творчих здобутків!

18 травня 2018 року в Університеті державної фіскальної служби України проходила IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, яку організував ННІ інформаційних технологій та менеджменту.

Робота конференції проходила за такими тематичними напрямками: Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в оподаткуванні; Розумне місто, розумний будинок, хмарні технології, Big Data, IoT; Інформаційна безпека; Прикладні задачі моделювання економічних процесів; Технології цифрового моделювання та дизайну; Інформаційні технології в освіті; Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві; Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку, інформаційні технології в екологічній безпеці.

Конференція охопила широку географію і зібрала понад 100 учасників з України та з-за кордону, зокрема з Грузії, Росі́йської Федера́ції та Сполучених Штатів Америки.

З привітальним словом виступив директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій та менеджменту д.е.н., професор Ріппа С.П., який наголосив на важливості впровадження інформаційних технологій для побудови економіки в сучасних умовах і підкреслив, що передумовою практичного впровадження технологій, як завжди, є теоретичне моделювання економічних процесів. Отже, необхідними для реалізації економічної політики держави та економічних процесів на сучасному підриємстві залишаються співпраця науковців і практиків, а також формування інформаційної культури студентів всіх спеціальностей та якісна підготовка студентів галузі IT.

Учасникам конференції було запропоновано як очну форму участі, так і дистанційну - у формі вебінару. Під час проведення пленарного засідання з дистанційними доповідями виступили: Бойчук Р.М., начальник управління ІТ ДФС в Івано-Франківській області, та Roman Alexander, Senior DevOps Engineer, OpenTable, USA, Los Angeles. Презентації доповідачів викликали бурхливу дискусію та отримали схвалення аудиторії. Модератором дистанційних доповідей був Редич О.В., к.е.н, доцент кафедри інтелектуальних управляючих і обчислювальних систем, який  зробив доповідь по актуальним питанням аналітики в органах ДФС України.

Загалом було заслухано 12 доповідей, серед яких були як доповіді науковців, так і студентів. Отже. на пленарному засіданні виступили: студентка групи КБ-14-1 Швець Ірина; студент групи КБ-15-1 Балан Ігор; к.ф.-м.н., доцент кафедри інтелектуальних управляючих і обчислювальних систем Антонюк А.О.; к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики Мамченко С.Д.; студент групи ЕКБ-15-1 Неупокоєв Я.Р.; к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Одинець В.А.; к.т.н., доцент кафедри інтелектуальних управляючих і обчислювальних систем Постіл С.Д.; студентка групи ОБР-17-3 Шостак А.С. та гостя з Грузії Shamanauri L.G., R.Dvali Institute of Machine Mechanics.

9-ТА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ"

РЕЄСТРАЦІЯ  НА  КОНФЕРЕНЦІЮ  !
ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ», яка відбудеться 17-18 травня 2018 р.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА НАПРЯМКАМИ (СЕКЦІЯМИ):

 1. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в оподаткуванні
 2. Розумне місто, розумний будинок, хмарні технології, Big Data, IoT
 3. Інформаційна безпека
 4. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 5. Технології цифрового моделювання та дизайну
 6. Інформаційні технології в освіті
 7. Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві
 8. Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку. Інформаційні технології в екологічній безпеці

Інформаційний лист конференції ПВІТЕ-2018

Конференція ПВІТЕ-2018

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ,

АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ», яка відбудеться 17-18 травня 2018 р.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА НАПРЯМКАМИ (СЕКЦІЯМИ):

 1. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в оподаткуванні
 2. Розумне місто, розумний будинок, хмарні технології, Big Data, IoT
 3. Інформаційна безпека
 4. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 5. Технології цифрового моделювання та дизайну
 6. Інформаційні технології в освіті
 7. Інформаційне право та правова інформатика в інформаційному суспільстві
 8. Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку. Інформаційні технології в екологічній безпеці

Інформаційний лист конференції ПВІТЕ-2018

Криміналістичні засоби цифрової безпеки

Доцентом кафедри Антонюком А.О.була презентована доповідь про сучасні засоби та застосування інформаційних технологій у криміналістичній справі. Зокрема, розповідалося про комп'ютерну криміналістику (Сomputer forensics), в більш широкому сенсі цифрову криміналістику (digital forensics), - підрозділ криміналістики, прикладну науку про розслідування злочинів (інцидентів) та зборі цифрових доказів, що знаходяться на комп'ютерах, системах зберігання даних, в комп'ютерних мережах, на мобільних і інших цифрових пристроях.

Доповідь виявила велику цікавість присутніх. Зокрема, було задано низку питань.

В обговоренні прийняли участь доцент к.т.н., Постіл С.Д., ст. викл. Кожевніков І.Г.,доцент к.е.н.,  Погореловська І.Д.

Використання онтологій при побудові моделей комплексних систем захисту інформації

В доповіді та презентації доцента кафедри Антонюка А.О обмірковувалося філософське поняття онтології, її зміст та її відмінності від сучасного поняття онтології в інформатиці. Зокрема, зазначено виняткове значення сучасного поняття онтології, її основних складових, її суті та можливостей використання. Далі для прикладу запропоновано застосування онтологій при побудові комплексної системи захисту інформації. Зокрема, детально представлено опис моделі порушника системи захисту інформації.

Доповідь виявила велику цікавість присутніх. Зокрема, було задано низку питань:

 1. Професор, д.е.н., Ріппа С.П. – щодо застосування онтологій до дослідження хмарних технологій;
 2. Доцент, к.ф-м.н., Ратушняк Т.В. – щодо застосування онтологій в інших сферах;
 3. Доцент, к.е.н., Редич О.В. – пропозиція щодо активного застосування онтологій в процесах дипломного проектування.

В обговоренні прийняли участь доцент к.т.н., Постіл С.Д., ст. викл. Кожевніков І.Г., доцент, к.е.н., Погореловська І.Д.