Використання онтологій при побудові моделей комплексних систем захисту інформації

В доповіді та презентації доцента кафедри Антонюка А.О обмірковувалося філософське поняття онтології, її зміст та її відмінності від сучасного поняття онтології в інформатиці. Зокрема, зазначено виняткове значення сучасного поняття онтології, її основних складових, її суті та можливостей використання. Далі для прикладу запропоновано застосування онтологій при побудові комплексної системи захисту інформації. Зокрема, детально представлено опис моделі порушника системи захисту інформації.

Доповідь виявила велику цікавість присутніх. Зокрема, було задано низку питань:

  1. Професор, д.е.н., Ріппа С.П. – щодо застосування онтологій до дослідження хмарних технологій;
  2. Доцент, к.ф-м.н., Ратушняк Т.В. – щодо застосування онтологій в інших сферах;
  3. Доцент, к.е.н., Редич О.В. – пропозиція щодо активного застосування онтологій в процесах дипломного проектування.

В обговоренні прийняли участь доцент к.т.н., Постіл С.Д., ст. викл. Кожевніков І.Г., доцент, к.е.н., Погореловська І.Д.