Відбувся захист дипломних робіт студентів групи КБ-14-1

13-14 червня 2018 року у Навчально-науковому інституті інформаційних технологій та менеджменту відбувся захист дипломних робіт студентів гр.КБ-14-1 - здобувачів ступеню бакалавра з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

 

 

Відповідно до Наказу по Університету до захисту були допущені всі 15 випускників. Доповідчів слухала екзаменаційна комісія у складі: голова комісії Чіковані В.В., д.т.н., доцент, професор кафедри систем управління літальних апаратів Національного авіаційного університету; науковці кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем: заступник голови комісії Редич О. В., к.е.н., доцент; Антонюк А. О., к.фіз-мат наук, доцент; Кузнєцов М. І., кт.н., доцент.
Доповіді авторів дипломних робіт відображали актуальні питання інформаційного суспільства - від компонентів інформаційних систем для бізнесу, до аналітичних підсистем управління підприємством, WEB дизайну тощо.

 

 

Автори ппоказали себе фахівцми, що здатні вирішувати складні науково-технічні задачі, показали вміння працювати з науковими джерелами та сучасними інформаційно-аналітичними засобами. Необхідно зазначити, що є роботи перспективні, дослідження за якими авторам рекомедовно продовжити у подальшій науковій та практичній діяльності.
Високий рівень підготовки та знання об’єкту дослідження показали: Швець Ірина Валеріївна, Бех Дарина Миколаївна, Борейко Анна Артурівна, Костіцина Катерина Олександрівна, Якубович Сергій Михайлович.
Вручення свідоцв бакалаврам відбудеться 20 червня 2018 р. Вітаємо випускників і бажаємо пофесійної удачі у подальшому оволодінні інформаційними технологіями!