Наукова діяльність кафедри

НДР студентів:

  Впровадження на хмаринці Oracle Application Express

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється у напрямах:

  • теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці;
  • методологія та технології моделювання бізнес-процесів в інформаційних управляючих системах;
  • технології інтелектуального аналізу даних;
  • засоби та технології кібербезпеки;
  • методології та технології баз даних та знань;
  • UML – методології та технології проектування інформаційних систем.

Видавнича діяльність:

Інформаційні технології в адмініструванні податку на додану вартість. Навчальний посібник / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. М. Москаленко та ін. – Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2004. –203 с.

Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації: Монографія / А. О. Антонюк, В. В. Жора - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. - 310 c. ISBN 978-966-337-195-5

Моделювання систем захисту інформації: Монографія / А. О. Антонюк - Ірпінь:Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України, 2016. -446 с. - (Серія "Податкова та митна справа в Україні", т. 62). ISBN 978-966-337-423-9

Редич О. В.Лабораторний практикум курсів за освітньою програмою мережевих академій СISCO "Підготовка сертифікованих фахівців із комп’ютерних мереж": CCNA - 3 "Введення в маршутизацію й комунікацію на підприємстві, CCNA - 4 "Розробка й пітримка комп'ютерних мереж". / Навчальний посібник. - Ірпінь: Локальна мережева академія CISCO, Національний університет ДПС України, Інститут післядипломної освіти. - 2010. - 287 с.

Мова SQL. Формування запитів до баз даних ORACLE: Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу.  / За заг. ред. О. В. Редича - Ірпінь, Вид-во НУ ДПСУ,  2011. - 112 с.

Адміністрування системи керування базами даних ORACLE: Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу. Видання третє, виправлене і доповнене / За заг. ред. О. В. Редича - Ірпінь, Вид-во НУ ДПСУ,  2008. - 103 с.

Автоматизація роботи в органах державної податкової служби: підручник / за заг. ред. В. М. Росоловського та С. П. Ріппи.– Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 401 с.